Základný postup reklamácie


Ak ste spotrebiteľ, podľa Občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Z. z.) máte právo vrátiť zakúpený tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Táto možnosť platí aj pre objednávky s osobným odberom. U nás máte na to 30 dní.

Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy:

 1. Vyplňte protokol, ktorý nájdete po prihlásení do užívateľskej sekcie alebo stiahnite TU. Sú v ňom všetky dôležité údaje, ktoré potrebujeme na vyriešenie odstúpenia (číslo účtu atď.).
 2. Vyplnený protokol vytlačte, podepíšte a následne vložte do balíka.
  Spolu s protokolom reklamovaného tovaru odporúčame, z dôvodu urýchlenia komunikácie, priložiť kópiu daňového dokladu - faktúry.
 3. Protokol pošlite doporučene spoločne s tovarom iba SLOVENSKOU POŠTOU na adresu P.O. BOXU:
FROGMAN s.r.o.
Sportobchod/ID12758
P.O. box 901
Detašované pracovisko - Sihoť
91101
Trenčín


Ide o P.O. BOX Slovenskej pošty, z ktorého zasielame vratky a reklamácie do centrálneho skladu v Českej republike. Nie je to výdajné miesto ani predajňa.

Ak chcete urýchliť proces doručenia, môžete nám tovar poslať priamo do Českej republiky na adresu:

SPORTEGA s r. o., reklamační oddělení
Švehlova 1719/80
Šlapanice 664 51
Česká republika

Nezabudnite tiež dodržať tieto podmienky:

 • Tovar nesmie byť opotrebovaný.
 • Nemôžete vrátiť tovar upravený na prianie zákazníka alebo tovar, ktorý podlieha rýchlemu poškodeniu, opotrebeniu.
 • Pri akomkoľvek prispôsobení produktu (napr. rôzne polepenie, potlač, brúsenie) nie je možné produkt vrátiť do 14 dní. Pri vrátení vypletenej rakety vám bude z ceny odpočítaná cena výpletu.
 • Tovar by mal byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.).
 • Tovar by nemal byť žiadnym spôsobom poškodený, vrátane originálneho obalu, ak je to možné.
 • Poštovné spojené so zaslaním tovaru nazad predajcovi hradí kupujúci. Vratený tovar by mal byť pri preprave poistený na čiastku odpovedajúcu hodnote tovaru.
 • Tovar nesmie byť poslaný na dobierku; taká zásielka nemôže byť z našej strany prijatá.

Finančný obnos zašleme prevodom na bankový účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní od vybavenia reklamácie. Uvádzajte kompletné číslo účtu, vrátane pomlčiek. Peniaze nevraciame poštovou poukážkou!

Ako postupovať pri reklamácii:

 1. Vyplňte reklamačný protokol, ktorý nájdete po prihlásení do užívateľskej sekcie alebo stiahnite TU. Uveďte závadu čo najpodrobnejšie, prípadne pripojte nákres na už vytlačený protokol.
 2. V protokole uveďte číslo bankového účtu pre prípad, že vada bude neodstraniteľná a tovar už nebude dostupný.
 3. Vyplnený protokol vytlačte, podpíšte a vložte do balíčku spolu s reklamovaným tovarom. Tovar zabaliť tak, aby bol chránený počas prepravy.
 4. Spolu s protokolom odporúčame priložiť kópiu daňového dokladu - faktúry.
 5. Tovar pošlite doporučene SLOVENSKOU POŠTOU na adresu P.O. BOXU uvedenú vyššie.

Finančný obnos zašleme prevodom na bankový účet do 14 pracovných dní od vybavenia reklamácie. Uvádzajte kompletné číslo účtu, vrátane pomlčiek. Peniaze nevraciame poštovou poukážkou!

Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady tovaru:

 • Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a lehôt uvedených v záručných listoch. Minimálna záručná lehota je 24 mesiacov.
 • Kupujúci by mal tovar prehliadnuť ihneď pri jeho prevzatí. V prípade poškodenia vyhotovte záznam a predajca poskytne zľavu alebo iný nekazový produkt.
 • Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade neodstrániteľnej vady bude tovar vymenený alebo vrátená celá kúpna cena.

Výsledok reklamácie vás informujeme do 30 dní od prijatia tovaru - telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom administračného rozhrania.