Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu SportObchod.cz sa zaväzuje rešpektovať súkromie všetkých svojich zákazníkov. Aby vám ale mohli byť ponúknuté kvalitné služby, je nevyhnutné poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje sú však veľmi starostlivo chránené pred ich zneužitím.


Vašu dôveru a osobné údaje si skutočne veľmi vážime, preto všetky operácie, kde sa prenášajú akékoľvek osobné údaje, prebiehajú na šifrovanom protokole SSL. Poznáte to jednoducho tak, že na začiatku adresy vo Vašom prehliadači sa objaví adresa začínajúca https://
Na zabezpečenie operácií používame 128-bit certifikát spoločnosti Starfield Technologies Inc. Táto technológia v podstate vylučuje to, že sa Vaše údaje dostanú do nepovolaných rúk!
Požadované údaje - fyzická osoba
Každý zákazník musí pri registrácii uviesť údaje nutné na bezproblémové vybavenie objednávky. Ak je zákazník fyzickou osobou, sú vyžadované nasledujúce údaje:


  • meno a priezvisko
  • úplná poštová adresa, tj. ulica, mesto, PSČ
  • aspoň jeden funkčný kontakt - telefonický, faxový, prípadne e-mailový
Všetky tieto informácie sú nevyhnutné na jednoznačnú identifikáciu kupujúceho. Údaje sú používané na prijatie objednávky, jej realizáciu a vyúčtovanie platby za nakúpený tovar, za účelom správneho dodania tovaru a ďalej pre kompletnú komunikáciu so zákazníkom. Údaje sú uložené v databáze, pokiaľ užívateľ nepožiada o ich výmaz.

Ak požiada zákazník doručovanie objednávok na inú adresu, ako je implicitne uvedené, môže uviesť alternatívnu adresu na dodanie tovaru.

Požadované údaje - právnická osoba
Ak zákazník vystupuje ako právnická osoba, mal by naviac uviesť tiež tieto údaje o firme:
  • meno firmy
  • úplná poštová adresa, tj. ulica, mesto, PSČ
  • aspoň jeden funkčný kontakt - telefonický, faxový, prípadne e-mailový
  • kontaktnú osobu
  • IČ a DIČ

Tieto údaje sú dôležité na vyhotovenie daňového dokladu obvykle vyžadovaného oboma stranami a to vrátane všetkých patričných náležitostí.

Všetky údaje o Vašich doterajších nákupoch sú ukladané v zabezpečenej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Tieto údaje sú nutné na zabezpečenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a prípravu marketingových akcií.

Internetový obchod SportObchod.cz si veľmi váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné údaje pred ich zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Žiadne z týchto údajov nie sú poskytované ďalším subjektom.

Súhlas s používaním vašich osobných údajov

Používaním internetového obchodu SportObchod.cz súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.

Výmaz údajov z databázy

Každý registrovaný zákazník bude okamžite odstránený z databázy na základe žiadosti zaslanej na adresu info@sportobchod.sk


Zasielanie informačných oznámení

Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a svoju ponuku zasielame len zákazníkom, ktorí nám na to udelili svoj súhlas pri registrácii. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť v administrácii osobných údajov a tým okamžite zastaviť zasielanie vyššie uvedených informácií.

Pod pojmom informácie sa rozumie zasielanie aktuálnych oznámení o mimoriadnych ponukách, zľavách a výpredajoch tovaru z našej ponuky.